Choď na obsah Choď na menu
 


Žiadosť o prijatie za člena

7. 5. 2008
Žiadosť o prijatie za člena KZPZS         
 
                                                                                                              Fotografia                     25 x 30 mm
 

OSOBNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA O  PRIJATIE ZA ČLENA s pridelenýmRegistračným číslom (rod. číslo/rok podania žiadosti, napr.

5612112008) ..........................:

 
 

Meno: 

Priezvisko:  

Dátum narodenia: ...........................................   Rodné číslo: .....................................................
 
 
Miesto pobytu: ............................................................................................................................
 
 
Číslo dokladu totožnosti: .................................................................. Cudzinec číslo cestovného
 
 
dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad: ..........................................................
 
 
 
Číslo a séria platného zbrojného preukazu: ..................................Vydaný na skupinu: .............
 
 
Miesto a dátum vydania zbrojného preukazu: ............................................................................
SÚHLASÍM
v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov,
 
so spracovaním osobných údajov pre spracovávanie žiadosti na prijatie za člena KZPZS
 
Žiada o prijatie za člena KZPZS a o rozšírenie zbrojného preukazu na skupinu   ......................   Odôvodnenie žiadosti:
 
......................................................................................................................................................
 
......................................................................................................................................................
 
......................................................................................................................................................
 
 
V ..................................................... dňa .............................          ...............................................
                                                                                                                podpis žiadateľa
K žiadosti  je potrebné priložiť:
 
1.        Dve fotografie s rozmermi 25 x 30 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa.
2.        Doklad o zaplatení jednorazového zápisného vo výške 10,- Eur , (variabilný symbol - registračné číslo)
3.        Doklad o zaplatení členského na jeden rok vo výške 5,- Eur, (variabilný symbol – registračné číslo)
4.        Bankové spojenie: číslo účtu 2613702792/1100, Tatrabanka a.s. , Púchov
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

zmena čísla účtu

(Miroslav Učeň, 8. 2. 2011 12:27)

Nové bankové spojenie: 2613702792/1100 Tatrabanka a.s.

Zmena bankového spojenia

(Miroslav Učeň, 8. 2. 2011 12:25)

Zápisné sa upravuje na 10,- E
Členské na jeden rok na 5,- E